Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Juuri-hanke

V. 2013-2017

Juuri-hankkeen tarkoituksena on

  • yhdistää kaksi asiantuntijuutta vanhustyö ja väkivallan vastainen työ yhteiseksi monipuoliseksi ja uudeksi osaamiseksi, jotta se parhaiten pystyisi palvelemaan lähisuhteissaan kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneita eri-ikäisiä ja erilaista apua ja tukea tarvitsevia ikääntyneitä
  • kerätä riittävän paljon tietoa, käytännön harjoitusta ja kokemusta aiheesta sekä
  • ”tutkia” ja kuvantaa miten osaamisen juurruttaminen tapahtuu – mitkä implementointimenetelmät tuottavat tulosta.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uudenlaista osaamista ja toimintatapoja ammattilaisten ja organisaatioiden käyttöön, jotta kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneet ikääntyneet saisivat parhaan mahdollisen tuen ja avun.

Toteutus

Hankkeen valtakunnallisesta toteutuksesta vastaa Suvanto ry. Suvanto jakaa kokemuksiaan alueellisen toiminnan käyttöön, kerää ja jakaa tietoa valtakunnallisista ja kansaivälisistä kaltoinkohtelun vastaisista toimista, onnistuneista kokemuksista ja vastaa siitä, että hankkeessa saatu tieto ja kokemus kerätään ja ”analysoidaan”  – mitkä juurruttamisen mentelmät tuottavat tulosta.

Hankkeen alueellinen toiminta ja uusien toiminta- ja työkäytäntöjen testaaminen  tapahtuu yhteistyökumppaneina toimivien Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:n toimesta. Yhteistyökumppanit yhdessä muodostavat uudenlaisen osaamisen keskittymän Oulun alueelle, toimien samalla hankkeen juurruttamityön pilottikohteina ja osaamisen ja kokemuksien jakajina.

Muina yhteistyökumppaneina ovat mm. Ensi- ja turvakotien liitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Yhteistyötä tehdään myös muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kuten kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä poliisin ja pelastustoimen työntekijöiden kanssa.

 

Lisätietoa Oulun alueellisesta toiminnasta
Juuri-hanketyöntekijä Mäntykodista:
Riitta Vesala
etunimi.sukunimi (at) mantykoti.fi
puh. +358 50 439 8017

Juuri-hanketyöntekijä Ensi- ja turvakodista:
Maria Lappalainen
etunimi.sukunimi (at) oetk.fi
puh. + 358 40 842 1800